6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereği aşağıdaki formda belirtilen yönergelere göre kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel verileri koruma kanunu esasına göre Kamera Aydınlatma metni  ve Çerez politikası konularında aydınlatma metnini okuyabilirsiniz.

 kvkk@kamerotomasyon.com.tr